Huisregels Krachtstek

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen huurder en verhuurder. 

 • Bij een reservering dient een aanbetaling te worden voldaan van 50% van de locatiehuur. Dit bedrag dient binnen 3 werkdagen na factuurdatum te worden voldaan. Als wij deze niet ontvangen dan vervalt de reservering.
 • Bij annulering door overmacht kan de reservering kosteloos worden verplaatst.
 • Dagdelen:
  • Dagdeel 1 omvat 8.00 – 12.00 uur
  • Dagdeel 2 omvat 13.00 – 17.00 uur
  • Dagdeel 3 omvat 18.00 – 22.00 uur
  • Afwijkende tijden zijn mogelijk in overleg.
 • In geval van gebruik consumpties kan het aantal personen tot maximaal 2 dagen voor aanvang van het evenement naar beneden gewijzigd worden.
 • De kosten van schoonmaak, gas, water en electra zijn inbegrepen in de locatiehuur.
 • Niemand is verplicht tot het afnemen van consumpties bij gebruik van de ruimtes.
 • Gebruik van alcohol in de ruimtes en op het terrein is niet toegestaan.
 • Door de huurder aangerichte schade wordt bij de huurder in rekening gebracht.
 • Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor de hiervoor omschreven activiteit en alleen door deelnemers aan die activiteit.
 • De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen ingebracht door de huurder.
 • De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van de huurder.
 • Huurder dient het gehuurde zodanig te gebruiken dat geen hinder of overlast ontstaat voor andere huurders van Krachtstek en Opslagruimtewognum of voor de omgeving van Krachtstek en Opslagruimtewognum.
 • In die gevallen waarin deze overeenkomst niet wordt voorzien, wordt in redelijkheid en billijkheid een oplossing gezocht. Als partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt getracht het geschil met behulp van een bemiddelaar/mediator op te lossen.

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Oosteinderweg 24 ▫ 1687 AC Wognum ▫ T 06-21293420 ▫ info@krachtstek.nl  ▫ www.krachtstek.nl

K.v.K. nr. 73506354 ▫ BTW nr. NL187.532.734.B02